• Welcome to

    HESA Group

    Discover the projects we are working on and values that are important to us.

    Find Out More
We Are HESA

We view the service industry from many different angles

SHAPING STRATEGIES

Hospitality

With our market knowledge and connections, we support investors in their project development.

SHAPING STRATEGIES
Inspiring gatherings

Events

We have founded three leading international real estate and hospitality<br /> industry conferences in the region. At the same time, we are a local<br /> partner of The Economist Impact Events for Southeast Europe.

Inspiring gatherings
Something we implement in all of our projects

Sustainability

We take sustainability seriously – and incorporate it every step of the way.

Something we implement in all of our projects
CREATING INNOVATIVE SOLUTIONS

Architecture

Our hospitality insights allow us to see the bigger picture and create meaningful solutions in architecture and space design.

CREATING INNOVATIVE SOLUTIONS

Naziv projekta: HESA Group – povećanje konkurentske prednosti uvođenjem poboljšanih marketinških alata
Projektom se planira unaprjeđenje postojeće web stranice koja trenutno nema dodanu vrijednost kojom poduzeće može unaprijediti svoje poslovanje odnosno razvoj novog marketing i prodajnog alata. Novom web stranicom PROFICISCOR d.o.o. povećava svoju konkurentnosti na tržištu, povećava uspješnost praćenja uspjeha stranice, šiti bazu potencijalnih klijenata i unapređuje poslovne rezultate.
Očekivani rezultati ovog projekta su:
1. Razvijeno/unaprijeđeno novo rješenje
2. Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva) – 31.350,00
Ukupna vrijednost projekta: 71.250,00 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 39.900,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: 14.02.2019 – 04.04.2019.
Kontakt osoba: Marina Franolić, info@hesa-group.com, +385 1 4824 257
Više o natječajima saznajte na www.strukturnifondovi.hr
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Proficiscor d.o.o.
Tvrtka HESA Group d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivom „Povećanje konkurentske prednosti tvrtke HESA Group d.o.o. uvođenjem nove IKT opreme“, referentnog broja KK.03.2.1.19.0942
Cilj projekta je povećanje zaposlenosti i konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva kroz poticanje primjene i poboljšanje informacijsko komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija te učinkovite organizacije.
„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“
Kontakt osoba za više informacija: Marina Franolić, +385 1 4824 257, e-mail: info@hesa-group.com
Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr
Više informacija o projektu:
Ukupna vrijednost projekta – 508.640,40 kn
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 404.832,32 kn
Bespovratna sredstva – 259.092,68 kn
Privatni doprinos – 249.547,72 kn
Projekt je započeo 01. studenog 2019. te su uspješno završene sve aktivnosti 01. siječnja 2021.
Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga:
Povećani broj posjetitelja web stranice za 30%
Povećana prodaja putem weba u odnosu na klasičnu prodaju za 10%
Uveden sustav praćenja uspješnosti web stranice i poboljšana optimizacija
Ubrzan i pojednostavljen proces naplate usluga i proizvoda
Ubrzana analitika poslovne uspješnosti kroz povezivanje sa računovodstvom
Povećan uspjeh prodaje proizvoda kroz proširenje modularnosti web stranice
Tvrtka HESA Group d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivom “Internacionalizacija poslovanja tvrtke Proficiscor d.o.o. odlaskom na inozemne sajmove“, referentnog broja KK.03.2.1.16.0330.
Cilj ovog projekta je osiguranje konkurentske prednosti i ostvarenje potencijala za jačanje pozicije tvrtke na novim tržištima.
Izlaganjem na sajmovima i konferencijama ispunili su se sljedeći ciljeve:
1) Učvrstiti odnose i napraviti strategiju za povećanje prihoda od prodaje i generiranje novih ideja oko kreiranja novih evenata koji će privući velik broj izlagača i posjetitelja.
2) Analizom novih konkurenata te follow-up-om filtrirati potencijalne kupce/suradnike te kroz kontinuiranu komunikaciju (upiti, ponude, sastanci/poslovni posjeti) ugovoriti posao i novu suradnju.
Više informacija o projektu:
Ukupna vrijednost projekta – 42.610,66 €
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 40.672,90 €
Bespovratna sredstva –34.165,24 €
Privatni doprinos – 6.507,66 €
Projekt je započeo 19. studenog 2019.godine te su uspješno završene sve aktivnosti 19. prosinca 2023. Godine.
Izlaganjem na sajmu tvrtka planira ispuniti sljedeće ciljeve:
1) Povećanje novih ugovorenih inozemnih poslova (minimalno 1 novi ugovor) do 2023.
2) Povećanje prihoda od internacionalizacije poslovanja za 30% do 2023.
3) Povećanje ukupnih prihoda od prodaje za 30% do 2023.
4) Zapošljavanje minimalno 1 novog djelatnika do 2023.
„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“
Kontakt osoba za više informacija: Marina Franolić, +385 1 4824 257, e-mail: info@hesa-group.com
Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr